Kon Tum: Phát hiện 8 bộ chiêng Tha của người Brâu

Gốc
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vừa phát hiện thêm 8 bộ chiêng Tha (mỗi bộ gồm 2 chiếc) đang được lưu giữ tại các hộ người dân tộc Brâu trên địa bàn tỉnh.

Tin nóng

Tin mới