Kon Tum trồng mới hơn 100.000ha rừng sản xuất

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015, tỉnh Kon Tum đã đặt mục tiêu trồng mới hơn 100.000ha rừng sản xuất trong giai đoạn nói trên.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232738/Default.aspx