Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kratos 'bẻ đầu' thần Mặt trời

Báo An Ninh Thủ Đô
Gốc

Sau khi ra tay đoạt thủ cấp Helios, Kratos dùng nó làm ngọn đuốc để soi sáng và gây lóa mắt kẻ thù.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.vnexpress.net/GT/Sap-choi/2009/06/3B9AFF72