KSB và PVF giải trình biến động KQKD quý 1

Gốc
Ngày 28/05, Sở GDCK TPHCM (HOSE) công bố giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 so với quý 1/2009 của KSB và PVF.

* CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) cho biết, doanh thu quý 1 đạt 88.64 tỷ đồng, tăng 44% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 25.65 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ. Theo đó, việc doanh thu và lợi nhuận tăng do các mỏ đá đã có giấy phép dài hạn, sản xuất đi vào ổn định, sản lượng và doanh thu tăng. Do trong mùa khô 2010, nhu cầu vật liệu xây dựng và nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cần nhiều, nên việc tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng lên rất nhiều (như đá xây dựng, gạch tuynel, đất cao lanh). Doanh thu tăng 144%, chi phí tăng 138% làm cho lợi nhuận sau thuế tăng 159%. * Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (HOSE: PVF) vừa có giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 1, PVF đạt doanh thu 1,727 tỷ đồng, tăng 138% so cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế là 38.7 tỷ đồng, tăng 82.5% so cùng kỳ. Theo PVF, kết quả kinh doanh thu hợp nhất quý 1/2010 biến động so với quý 1/2009 do thị trường chứng khoán hồi phục và chính sách cơ cấu các khoản đầu tư hợp lý góp phần làm cho doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của PVF tăng 409 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ mua bán kỳ hạn, bán quyền bán chứng khoán cũng tăng 216.77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 5 tỷ đồng. Trong quý này, chi phí tăng 986 tỷ đồng, trong đó, phí về kinh doanh chứng khoán tăng mạnh với 303.7 tỷ đồng do chủ yếu PVF cơ cấu lại danh mục đầu tư. Ngoài ra, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 393% so với cùng kỳ, chi phí lãi vay và các khoản tương tự tăng 120.9% cũng làm kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 biến động.

Tin nóng

Tin mới