Bà Ksor H'Bơ Khắp 'trải lòng' khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Gia Lai

Bà Ksor H'Bơ Khắp 'trải lòng' khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Chia sẻ của Trung tá Ksor H'Bơ Khắp khi nhận nhiệm vụ mới

Chia sẻ của Trung tá Ksor H'Bơ Khắp khi nhận nhiệm vụ mới

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nói gì khi làm PGĐ Công an Gia Lai?

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nói gì khi làm PGĐ Công an Gia Lai?

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bộ Công an bổ nhiệm 'Bông hồng thép' Ksor H'Bơ Khắp giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bộ Công an bổ nhiệm 'Bông hồng thép' Ksor H'Bơ Khắp giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bà Ksor H'Bơ Khắp nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bà Ksor H'Bơ Khắp nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Công bố quyết định bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Công bố quyết định bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Bổ nhiệm Bà Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc công an tỉnh

Gia Lai: Bổ nhiệm Bà Ksor H'Bơ Khắp làm Phó Giám đốc công an tỉnh

Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an

Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an
Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an
Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an

Ksor H'bơ Khắp: Từ nữ ĐBQH gây ấn tượng tới Phó GĐ Công an

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Cựu nữ đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khắp làm Phó giám đốc công an Gia Lai

Cựu nữ đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khắp làm Phó giám đốc công an Gia Lai

Nữ trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Gia Lai

Nữ trung tá Ksor H'Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Gia Lai