KSQ: Ông Nguyễn Hồng Quang không còn là cổ đông lớn

Gốc
Kết thúc giao dịch ngày 22/10/2015, ông Nguyễn Hồng Quang đã không còn là cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản Quang Anh (HNX: KSQ) khi bán hết 2 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 13.33% vốn.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Quang
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 CP (tỷ lệ 13.33%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/10/2015.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới