KSS: Lên kế hoạch huy động gần 300 tỷ đồng

Gốc
Trong năm 2013, Tổng CTCP khoáng sản Na Rì Hamico (HOSE: KSS) dự kiến sẽ huy động gần 300 tỷ đồng. Trong đó gần 200 tỷ đồng huy động qua phát hành cổ phần, 100 tỷ đồng huy động qua phát hành trái phiếu.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vừa công bố, KSS lên kế hoạch phát hành khoảng 20 triệu cổ phiếu để huy động lên đến gần 200 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phát hành 6,047,500 cp để chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 25% và 12 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10,000 đồng. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý 4/2013 đến quý 1/2014.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phần trên là 197 tỷ đồng được sử dụng để đẩy mạnh khai thác và chế biến các điểm mỏ Chì Kẽm Ngân Sơn phục vụ nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy; xây dựng Cầu Nhơn Trạch - Đồng Nai và bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, KSS cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư nâng cao công suất dự án khai thác, chế biến Chì, Kẽm Ngân Sơn (giai đoạn 2). Cụ thể, công ty chào bán 1 triệu trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, ngày chuyển đổi sẽ là ngày đáo hạn. Phương án này dự kiến được triển khai thực hiện trong năm 2013.

Cuối cùng, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu ở mức 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2012 gồm doanh thu 448 tỷ đồng, lãi ròng 2.6 tỷ đồng, kế hoạch kinh doanh năm 2013 khá táo bạo.

Công ty cũng đã thống nhất việc thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh và tên công ty chuyển sang CTCP Tập đoàn Công nghiệp Khoáng sản Bắc Cạn.

Mỹ Hà

infonet

Tin nóng

Tin mới