(HHT_Online) Đây là những gì mà các sao gọi là “xu hướng”.