Tại khu vực đồng bằng sông Cửu long gần 2 năm qua có dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm: Đưa tiền Polymer giả ra thị trường lén lút tiêu thụ.