Kỳ 1: Nhà văn, nghệ sĩ cầm cọ - không chỉ là "mua vui"…

Gốc
Các nhà văn của chúng ta ngày càng có nhiều người cầm cọ song song với tay bút. Phải chăng đây là một hướng chuyển mình của người làm công việc sáng tạo?!

Tin nóng

Tin mới