Ký 50 hợp đồng tại hội chợ công nghệ Việt-Trung

Ngày 3/9, Hội chợ Công nghệ và thiết bị Hữu nghị Việt - Trung 2008 (Techmart Langson 2008), được tổ chức tại Trung tâm Thương mại, thành phố Lạng Sơn đã kết thúc với 50 hợp đồng và Bản ghi nhớ được ký kết với trị giá trên 68,3 tỷ đồng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/265987/Default.aspx