Đình chỉ giáo viên mầm non dùng gai bưởi châm vào người trẻ

Đình chỉ giáo viên mầm non dùng gai bưởi châm vào người trẻ

Từ vụ cô giáo mầm non dùng gai bưởi đâm vào người trẻ, làm gì để tránh sang chấn tâm lý cho trẻ sau bạo hành?

Từ vụ cô giáo mầm non dùng gai bưởi đâm vào người trẻ, làm gì để tránh sang chấn tâm lý cho trẻ sau bạo hành?

Đình chỉ cô giáo lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Đình chỉ cô giáo lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Vụ trẻ mầm non nghi bị đâm bằng vật nhọn: Cô giáo tường trình gì?

Vụ trẻ mầm non nghi bị đâm bằng vật nhọn: Cô giáo tường trình gì?

Vụ cô giáo dùng gai bưởi đâm 9 bé 4 tuổi: Nước mắt uất ức của các bậc phụ huynh

Vụ cô giáo dùng gai bưởi đâm 9 bé 4 tuổi: Nước mắt uất ức của các bậc phụ huynh

Đình chỉ cô giáo mầm non Thái Bình lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Đình chỉ cô giáo mầm non Thái Bình lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Đình chỉ giáo viên mầm non dùng gai bưởi châm vào người trẻ

Đình chỉ giáo viên mầm non dùng gai bưởi châm vào người trẻ

Tạm đình chỉ một giáo viên ở Thái Bình nghi dùng vật nhọn bạo lực với trẻ

Tạm đình chỉ một giáo viên ở Thái Bình nghi dùng vật nhọn bạo lực với trẻ

Nữ giáo viên bẻ gai bưởi châm vào tay nhiều trẻ mầm non

Nữ giáo viên bẻ gai bưởi châm vào tay nhiều trẻ mầm non

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non nghi dùng gai bưởi đâm vào tay, lưng các bé 4 tuổi

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non nghi dùng gai bưởi đâm vào tay, lưng các bé 4 tuổi

Công an điều tra thông tin giáo viên dùng gai bưởi châm trẻ mầm non

Công an điều tra thông tin giáo viên dùng gai bưởi châm trẻ mầm non

Điều tra vụ việc nghi giáo viên có hành vi bạo lực trẻ em ở Thái Bình

Điều tra vụ việc nghi giáo viên có hành vi bạo lực trẻ em ở Thái Bình

Thái Bình: Tạm đình chỉ giáo viên mầm non nghi có hành vi bạo lực với trẻ

Thái Bình: Tạm đình chỉ giáo viên mầm non nghi có hành vi bạo lực với trẻ

Cô giáo mầm non dùng gai bưởi châm vào tay và lưng trẻ

Cô giáo mầm non dùng gai bưởi châm vào tay và lưng trẻ

Thái Bình: Đang xác minh thông tin trẻ bị giáo viên đâm bằng vật nhọn

Thái Bình: Đang xác minh thông tin trẻ bị giáo viên đâm bằng vật nhọn

Xôn xao cô giáo mầm non dùng gai bưởi châm vào tay, lưng các bé 4 tuổi ở Thái Bình

Xôn xao cô giáo mầm non dùng gai bưởi châm vào tay, lưng các bé 4 tuổi ở Thái Bình

Phẫn nộ cô giáo mầm non ở Thái Bình lấy gai bưởi châm vào lưng, tay học sinh

Phẫn nộ cô giáo mầm non ở Thái Bình lấy gai bưởi châm vào lưng, tay học sinh