Kỳ họp 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành nội dung chương trình đề ra

Gốc
Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4/2021) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/ky-hop-11-quoc-hoi-khoa-xiv-hoan-thanh-noi-dung-chuong-trinh-de-ra/704931.vnp