Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND huyện Khánh Vĩnh: Thông qua 5 nghị quyết

HĐND huyện Khánh Vĩnh vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 7.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua 5 nghị quyết về: phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 41 ngày 29-6-2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 45 ngày 29-6-2022 về chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện và Nghị quyết về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Tuyết