Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỳ họp đặc biệt...

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV mà cả bộ máy Nhà nước đã khai mạc sáng 20/7 tại Nhà Quốc hội.

Ảnh minh họa/INT

Tại Kỳ họp này, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội còn quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, hai chương trình mục tiêu quốc gia để tạo khung khổ cho việc triển khai thực hiện trong 5 năm tới. Đây là các vấn đề quan trọng, là cơ sở, tiền đề để thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

75 năm qua, với 15 khóa, mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Mỗi khóa cũng có những đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng có chiều sâu, thực chất, thực quyền hơn, góp phần vào thành công chung của cả nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế...

Vậy nên trong phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sức mạnh của Quốc hội được làm nên từ sức mạnh tổng hòa của mỗi đại biểu. Mỗi đại biểu là cầu nối, mang trong mình sức mạnh của nhân dân, của cử tri.

Cho nên Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem “hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân... - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, Kỳ họp thứ nhất đã phải rút ngắn thời gian tổ chức họp. Một số đại biểu vì nhiệm vụ chống dịch đã không thể tham dự.

Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với những quyết sách quan trọng, tinh thần trách nhiệm cao với cử tri, với nhân dân cả nước - sẽ là nền móng quan trọng để Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của cả nước trong thực hiện mục tiêu kép.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/ky-hop-dac-biet-ztQ09HW7R.html