Ngày 25/3/2008, tại TP Huế đã diễn ra lễ ký hợp đồng tín dụng cho dự án thủy điện Tả Trạch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện BITEXCO - Tả Trạch và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Thừa Thiên - Huế.