Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 4 nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Sáng 22-7, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) theo hình thức trực tuyến để giải quyết công việc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã đến dự.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X tham dự kỳ họp tại điểm cầu hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) từ ngày 30-6-2021; phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016- 2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa X và bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) từ ngày 30-6-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 14-7-2021; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 14-7-2021.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa X tham gia thảo luận tại điểm cầu các huyện

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua các nghị quyết

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết: quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; cho ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương.

MỸ LINH – TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ky-hop-thu-2-chuyen-de-hdnd-tinh-an-giang-khoa-x-thong-qua-4-nghi-quyet-lien-quan-linh-vuc-kinh-te-a308650.html