Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố sẽ khai mạc vào sáng 6-7-2022

Thường trực HÐND thành phố vừa triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-7-2022, tại Hội trường Thành ủy. Tại kỳ họp, HÐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo thường lệ của Thường trực HÐND, UBND và các sở, ngành thành phố trình tại kỳ họp; Ủy ban MTTQVN thành phố thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và đề xuất, kiến nghị với HÐND, UBND thành phố những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

HÐND thành phố dự kiến thông qua các nghị quyết về chương trình ban hành nghị quyết toàn khóa của HÐND thành phố; kết quả thực hiện nghị quyết của HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sửa đổi, bổ sung nghị quyết về việc giao, cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công... Ðồng thời, xem xét, quyết định phê duyệt nội dung thực hiện nhiệm vụ phát triển nghiên cứu, sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030; quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Ðảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý; mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, những trí thức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút, giai đoạn 2022-2026; thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2045...

Ngoài ra, HÐND thành phố còn thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

QK

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ky-hop-thu-6-cua-hdnd-thanh-pho-se-khai-mac-vao-sang-6-7-2022-a148250.html