Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Hà Trung khóa XX thông qua 20 Nghị quyết

Sáng 5-7, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Hà Trung trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kinh tế - xã hội huyện Hà Trung vẫn tiếp tục duy trì, phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Giá trị sản xuất ước đạt 8.661 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch năm, bằng 116,1% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.825 tỷ đồng, đạt 60,8% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.322,9 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện đã thực hiện tích tụ đất đai được 65 ha và đây là năm đầu tiên triển khai mô hình sản xuất lúa - cá luân phiên theo tiêu chuẩn VietGAP trên cánh đồng lúa - cá luân phiên tại xã Hà Lĩnh, bước đầu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, tạo ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp của địa phương. Hiện nay huyện đang chỉ đạo thực hiện xây dựng 4 xã NTM, 1 xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu có thêm 1 sản phẩm đạt OCOP.

Về lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 4.629 tỷ đồng, bằng 115% cùng kỳ. Huyện đang tiếp tục kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện 3.425 tỷ đồng, bằng 120,9% so cùng kỳ. Xuất khẩu ước đạt 78,2 triệu USD, tăng 9,6% so cùng kỳ.

Lãnh đạo UBND huyện Hà Trung trình bày báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Công tác GPMB được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huyện đã thành lập, kiện toàn các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Kết quả, 6 tháng đầu năm toàn huyện đã thực hiện đo đạc, kiểm kê 96,4 ha/167,9 ha thuộc Dự án Nhà nước thu hồi đất, đạt tỷ lệ 57,4%; nhận chuyển nhượng, chi trả tiền bồi thường GPMB 11,3 ha/23 ha thuộc dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận, đạt tỷ lệ 49%...

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách xã hội, cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo...

Những kết quả nói trên là cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo UBND huyện Hà Trung trình bày báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đến các xã, thị trấn đã bám sát chương trình, nghị quyết để triển khai thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thường trực HĐND huyện đã triệu tập 1 kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến thông qua quyết định chủ trương đầu tư 29 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án trên địa bàn huyện và 3 Nghị quyết. Phối hợp tổ chức thành công 9 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện các kết luận sau thanh tra và tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn…

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Hà Trung khóa XX đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hà Trung đã xem xét, miễn nhiệm 1 ủy viên UBND huyện do chuyển công tác và bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; các báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX và một số báo cáo quan trọng khác; đồng thời thảo luận, xem xét 17 tờ trình của UBND huyện, biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ky-hop-thu-7-hdnd-huyen-ha-trung-khoa-xx-thong-qua-18-nghi-quyet/162574.htm