UBTVQH vừa ra quyết định sẽ triệu tập Kỳ họp thứ XI, QH Khóa XIII sớm hơn thường lệ.

Ky hop thu XI QH khoa XIII se som hon thuong le - Anh 1

Kỳ họp thứ X, QH khóa XIII

Theo thông lệ, hàng năm QH sẽ tổ chức 2 kỳ họp, kỳ họp thứ nhất diễn ra vào khoảng cuối tháng 5, và kỳ họp thứ 2 diễn ra bắt đầu từ cuối tháng 11. Tuy nhiên, kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIII (Kỳ họp thứ 11)- và cũng là kỳ họp đầu của năm 2016 sẽ được tiến hàng vào tháng 3 này.

Quyết định đã được Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo đến các đại biểu Quốc hội, các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Theo quyết định của UBTVQH, Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/4/2016.

Dự kiến tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

QH cũng sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Để kỳ họp thứ 11 đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị các vị đại biểu QH, các Đoàn đại biểu QH tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ QH và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 12/3/2016 để các cơ quan hữu quan có thời gian tổng hợp, chuẩn bị báo cáo bảo đảm chất lượng, kịp trình QH tại phiên khai mạc./.

Nhật Thanh