Ký kết quy chế Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL

Gốc
Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự liên kết, hợp tác của ĐBSCL đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và du lịch.

Tin nóng

Tin mới