Ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo với LĐLĐ các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên

Gốc
CĐ ngành xây dựng sáng 16.11 đã ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo với 11 LĐLĐ tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên tại TP.Đà Nẵng.

Đây là quy chế phối kết hợp thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động CĐ giữa LĐLĐ các địa phương miền Trung và CĐ ngành xây dựng đầu tiên được soạn thảo. Hiện, có nhiều địa phương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên chưa có CĐ ngành XD, việc chỉ đạo, điều hành công tác CĐ thường chồng chéo, bỏ sót... và quy chế này sẽ khắc phục các khuyết điểm ấy.

Quy chế có 3 chương, 8 điều, quy định cụ thể việc phối hợp thực hiện các công tác tuyên truyền giáo dục, giải quyết tranh chấp LĐ, công tác thanh, kiểm tra, nữ công... Việc ký kết với tinh thần hướng tới CĐCS và phục vụ tốt hơn cho NLĐ ở lĩnh vực xây dựng.

T.Hải

Tin nóng

Tin mới