Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 22/8, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ký kết quy chế phối hợp làm việc giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết.

Theo Quy chế phối hợp làm việc được ký kết giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Bộ Giáo dục - Đào tạo, phạm vi phối hợp giữa hai cơ quan bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của hai cơ quan. Nguyên tắc phối hợp là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hai bên chủ động phối hợp thực hiện các quy định tại Quy chế. Đồng thời, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết công việc trên nguyên tắc dân chủ, minh bạch và hiệu quả. Hai bên tin tưởng, công tác phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Bộ Giáo dục - Đào tạo chắc chắn sẽ tốt trong tương lai, tạo ra động lực để giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Thực hiện : Phan Hằng Hồng Dũng