Ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Gốc
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và VKSNDTC về hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Quang cảnh Lễ ký Thông tư liên tịch.

Tới dự và chứng kiến Lễ ký TTLT có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC. Tham gia Lễ ký TTLT, về phía VKSNDTC còn có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC.

TTLT hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm 3 chương, 17 điều, trong đó Chương 1 (Quy định chung) gồm 6 điều quy định phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chương 2 (Quy định cụ thể) gồm 9 điều quy định nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, Kiểm sát viên; thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; chế độ thông tin, báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; sử dụng biểu mẫu. Chương 3 (Điều khoản thi hành) gồm 2 điều quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành TTLT.

Việc ký ban hành TTLT hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố góp phần tạo thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi phạm tội, đồng thời tạo cơ chế pháp lý thích hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

V.T

Tin nóng

Tin mới