Kỳ lạ miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Kỳ lạ miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...

Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng
Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng - Ảnh 1 Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng - Ảnh 2 Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng - Ảnh 3

Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...

Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng

Điêu khắc tượng lên thân cây bán giá hàng chục triệu đồng

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Kỳ lạ Miền Tây: Tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế già

Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc - Lộc - Thọ lần lượt 'xuất hiện' trên cây phát tài, cây khế ở...