(HNM) - Ông Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, việc ký lại hợp đồng thuê nhà và cho thuê nhà theo giá mới gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều hộ dân không hợp tác, trong khi phía cơ quan thu tiền lại không có chế tài xử lý.