Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Văn Thành bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 727-QĐ/TU ngày 26/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, vào ngày 26/8, sau khi xem xét đề nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Thành bị kỷ luật do trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu liên quan vi phạm của Ban thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Trước đó, Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều và một số cán bộ cấp ủy viên, Đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã, các phòng ban, cơ quan của thị xã Đông Triều cũng đã bị các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật do có vi phạm liên quan đến nội dung này.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ky-luat-canh-cao-pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-post608775.html