Thủ tướng: Cổ phần hóa không phải là 'phóng thích mọi thứ ra ngoài xã hội'

Thủ tướng: Cổ phần hóa không phải là 'phóng thích mọi thứ ra ngoài xã hội'

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, CPH DNNN không phải chỉ là kêu gọi vốn mà là để đa dạng loại hình sở hữu,...

61 liên quan

Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Theo số liệu thống kê, sau 4 năm thực hiện chủ trương của Chính phủ, mới chỉ có 50 trong tổng số 58.000 đơn...

226 liên quan

Doanh nghiệp nhà nước phải trở lại sức sống vốn có

Doanh nghiệp nhà nước phải trở lại sức sống vốn có

Lực cản lớn trong cổ phần hóa đang được gỡ, nhưng phải nhanh hơn để một động lực tăng trưởng quan trọng của...

61 liên quan

Cần sớm khắc phục những hạn chế của nền kinh tế

Cần sớm khắc phục những hạn chế của nền kinh tế

Đóng góp vào làm rõ thêm báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển...

61 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng ký Quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ...

226 liên quan

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị hình thức kỷ luật nào?

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị hình thức kỷ luật nào?

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Chính...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Chính...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông...

226 liên quan

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng...

226 liên quan

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Bộ Chính trị cũng yêu...

226 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng...

226 liên quan

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo về mặt hành chính do trước đó có vi phạm, khuyết điểm...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với...

226 liên quan

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐTTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với...

226 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với...

226 liên quan

Ủy ban Quản lý vốn kêu khó cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc

Ủy ban Quản lý vốn kêu khó cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc

Vướng mắc về đất đai tiếp tục là trở ngại khiến tiến trình tái cơ cấu 19 tập đoàn, tổng công ty cùng các doanh...

226 liên quan

Đề nghị công khai tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu khi cổ phần thoái, thoái vốn

Đề nghị công khai tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu khi cổ phần thoái, thoái vốn

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội), vấn đề xác định giá đất dẫn tới chậm cổ phần hóa, thoái...

226 liên quan

Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Một trong những kết quả nổi bật của quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thời gian...

226 liên quan

Đối mặt nhiều thách thức, mới thoái 24.510 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đối mặt nhiều thách thức, mới thoái 24.510 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thống kê cho thấy, lũy kế trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2019, cả nước đã thoái được 24.510 tỷ đồng,...

226 liên quan

'Lo' tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

'Lo' tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tích cực trong việc...

226 liên quan

Hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

226 liên quan

Bài 1: Những bất thường trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Hanel

Bài 1: Những bất thường trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Hanel

Công ty TNHH MTV Hanel được giao nhiệm vụ tiến hành cổ phần hóa (CPH) chuyển doanh nghiệp theo Quyết định...

226 liên quan

Quân đội quyết cổ phần hóa 12 doanh nghiệp trong năm nay

Quân đội quyết cổ phần hóa 12 doanh nghiệp trong năm nay

Bộ Quốc phòng vừa lên danh sách 12 doanh nghiệp phải triển khai cổ phần hóa thực chất trong năm nay, trong...

226 liên quan

Thực hiện triệt để việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội

Thực hiện triệt để việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội

Ngày 25-10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị quán triệt Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung...

226 liên quan

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8%, lạm phát dưới 4% cho năm 2020

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8%, lạm phát dưới 4% cho năm 2020

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV...

226 liên quan

755 DNNN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

755 DNNN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

Việc cổ phần hóa DNNN gắn với bán đấu giá cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã tăng cường tính...

226 liên quan

DNNN phải đi đầu trong đổi mới công nghệ

DNNN phải đi đầu trong đổi mới công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ví khó khăn với DNNN như 'chiếc ô tô tải' đi giữa đường phố đông người.

226 liên quan

Gỡ vướng cho doanh nghiệp lên sàn

Gỡ vướng cho doanh nghiệp lên sàn

Hiện nay còn rất nhiều DNNN đã cổ phần hóa (CPH) nhưng không chịu lên sàn niêm yết. Cần có giải pháp gì để...

226 liên quan

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'chây ì' lên sàn

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'chây ì' lên sàn

Đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt đối với 28 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'chây...

226 liên quan

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐÃ PHÁT HIỆN SAI PHẠM, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM TRONG CỔ PHẦN HÓA DNNN

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐÃ PHÁT HIỆN SAI PHẠM, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM TRONG CỔ PHẦN HÓA DNNN

Liên quan tới quá trình thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ...

226 liên quan

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Khó khăn, vẫn có thể chuyển ngân sách 50.000 tỷ đồng

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Khó khăn, vẫn có thể chuyển ngân sách 50.000 tỷ đồng

Nếu không phát sinh khoản chi lớn đột xuất thì số dư Quỹ tại thời điểm ngày 31/12/2018 sẽ đáp ứng đủ nguồn...

226 liên quan

Thay đổi khái niệm DNNN: ĐBQH yêu cầu minh bạch

Thay đổi khái niệm DNNN: ĐBQH yêu cầu minh bạch

Không thể tiếp tục tồn tại cơ chế ưu đãi với khu vực DNNN, như vậy sẽ là bất bình đẳng, không sòng phẳng với...

226 liên quan

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Làm rõ cơ sở pháp lý

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Làm rõ cơ sở pháp lý

Đến nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, tổng công ty chậm đổi mới, ngại đổi mới theo phê duyệt của Thủ tướng...

226 liên quan

Nhà nước đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng tại doanh nghiệp, hiệu quả thế nào?

Nhà nước đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng tại doanh nghiệp, hiệu quả thế nào?

Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp 1.533.001 tỷ đồng, tăng 6% so với 2017.

226 liên quan

Thay đổi khái niệm DNNN: Nhập nhèm nửa nọ, nửa kia?

Thay đổi khái niệm DNNN: Nhập nhèm nửa nọ, nửa kia?

'Cổ phần hóa rồi lại thu về là cách làm cũ, tư duy cũ, một cách để tiếp tục nắm giữ các DNNN, không muốn cổ...

226 liên quan

Tạo chủ động trong tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tạo chủ động trong tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ trương lớn...

226 liên quan

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Làm đúng luật tiến độ sẽ rút ngắn

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Làm đúng luật tiến độ sẽ rút ngắn

Cổ phần hóa là công cụ để sắp xếp, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước nhằm đổi mới mô hình quản trị,...

61 liên quan

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của...

226 liên quan

Doanh nghiệp nhà nước bị nhắc nhở, đốc thúc

Doanh nghiệp nhà nước bị nhắc nhở, đốc thúc

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phải quyết liệt đổi mới sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong...

61 liên quan

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tuân...

226 liên quan

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

Chỉ còn hơn 1 năm nữa là kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thành nhưng đến...

226 liên quan

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sáng nay (16/10),...

226 liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đẩy nhanh cổ phần hóa cần sự vào cuộc của toàn hệ thống

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đẩy nhanh cổ phần hóa cần sự vào cuộc của toàn hệ thống

Đã vài lần Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc để thúc đẩy công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động...

226 liên quan

Báo cáo về tình hình tái cơ cấu, đổi mới DNNN

Báo cáo về tình hình tái cơ cấu, đổi mới DNNN

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa...

226 liên quan

Mới có 36 doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch giai đoạn 2017–2020

Mới có 36 doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch giai đoạn 2017–2020

Tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sáng ngày 16/10/2019, Bộ...

226 liên quan

Thủ tướng: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo

Chia sẻ khó khăn với DNNN, như chiếc ô tô tải đi giữa đường phố đông người, Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan...

226 liên quan

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của...

226 liên quan

'Tham nhũng trong DNNN còn sân trước, sân sau, thậm chí là vườn sau'

'Tham nhũng trong DNNN còn sân trước, sân sau, thậm chí là vườn sau'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều hạn chế của các DNNN, trong đó có tệ tham nhũng, sân trước sân sau....

226 liên quan

Cổ phần hóa doanh nghiệp đang 'giậm chân tại chỗ' vì sao?

Cổ phần hóa doanh nghiệp đang 'giậm chân tại chỗ' vì sao?

Từ năm 2018 đến nay, công tác CPH DNNN gần như 'giậm chân tại chỗ', Hà Nội và TPHCM vẫn chưa có doanh nghiệp...

226 liên quan

Lùi lộ trình cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước

Lùi lộ trình cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước

06 doanh nghiệp nhà nước gồm TKV, Vinachem, Vinafood 1, Vinacafe, MobiFone và VNPT được điều chỉnh lộ trình...

226 liên quan

Phó Thủ tướng: Không thể chủ quan khi đã phát hiện sai phạm trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Phó Thủ tướng: Không thể chủ quan khi đã phát hiện sai phạm trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Sáng 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng...

226 liên quan