Kỷ luật Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh

Gốc
Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch HĐND và Trưởng ban tổ chức TP Hà Tĩnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh bằng hình thức khiển trách.

Trong cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh, giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8/2012, ông Quý đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Tĩnh, nơi hai ông Quý công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh vì vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

“Là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tuy nhiên thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba. Vi phạm này làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông”, thông báo của UBKT ghi rõ.

Khánh Phạm - Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ky-luat-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-truong-ban-to-chuc-tp-ha-tinh-1 453480.tpo