Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày 29/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Lý do là trong công tác lãnh đạo từ năm 2018 đến cuối quý 1/2021, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của đơn vị.

Cùng với đó, Hội buông lỏng vai trò lãnh đạo công tác kiểm tra đối với các thành viên trong Đảng đoàn; không yêu cầu các thành viên Đảng đoàn báo cáo việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế làm việc, dẫn đến nhiều thành viên trong Đảng đoàn có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp do khuyết điểm, vi phạm: Với vai trò là Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành các nguồn kinh phí của Hội nhưng từ năm 2018 đến cuối quý 1/2021, ông Lợi đã vi phạm một số điều trong quy chế làm việc của Đảng đoàn và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, ông Hồ Ngọc Lợi đã vi phạm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; vi phạm một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính. Ông Lợi là người chịu trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm tại Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Với những vi phạm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018 - 2023; cách chức Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp trong 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đối với ông Hồ Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nguyện, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhưng từ năm 2018 đến cuối quý 1/2021, ông Nguyện đã vi phạm một số điều trong quy chế làm việc của Đảng đoàn, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; vi phạm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính.

Ông Nguyện chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm tại Cơ quan Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp./.

Nhựt An/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ky-luat-chu-tich-va-pho-chu-tich-hoi-nong-dan-tinh-dong-thap/252976.html