Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Gốc
Cổng thông tin UB Kiểm tra TƯ phát đi thông báo UB Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 cán bộ thuộc Huyện ủy Tân Uyên.

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ảnh 1

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lò Văn Học, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Uyên và ông Vũ Thế Trang, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

Các vi phạm gồm có: Không thẩm định, thẩm tra để Hội Cựu chiến binh huyện không thực hiện đầy đủ các bước quy trình công tác nhân sự đại hội theo hướng dẫn; không triệu tập Hội nghị BCH, Ban thường vụ Hội để giới thiệu nhân sự BCH, Ban thường vụ, Ban kiểm tra, các chức danh: Chủ tịch, phó chủ tịch, Trưởng Ban Biểm tra Hội khóa 6 nhưng vẫn ký tờ trình đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóa 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trần Thường

Tin nóng

Tin mới