Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trường học

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trường học

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn trong trường học và phòng, chống bạo lực học đường đã được các...

7 liên quan

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trường học

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã cùng các đơn vị trực...

7 liên quan

Hà Nội: Công khai đường dây nóng xử lý các thông tin liên quan đến an ninh và bạo lực học đường

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an...

7 liên quan

Sao Bộ chưa ban hành quy tắc ứng xử văn hóa học đường nhỉ?

Đến nay là cuối tháng 9/2018 nhưng vẫn chưa thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy tắc ứng xử văn hóa học...

7 liên quan

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,...

7 liên quan