Hanoinet - List những việc làm trong một ngày nghỉ hè của Hà Anh (lớp 11 - THPT Việt Đức) là như thế này. Vừa mở mắt ra, bạn tới lôi đi ăn sáng rồi lượn lên Highlands Hà Nội tower ngồi buôn.