(ĐCSVN)

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh vừa tổ chức Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (27/5/1995-27/5/2010) và sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2010. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỷ thuật Việt Nam đã về dự. Qua 15 năm hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh (LHH Hà Tĩnh) đã trưởng thành nhanh chóng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Từ 3 hội thành viên ban đầu đến nay Hà Tĩnh đã có 30 hội thành viên bao gồm 19 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 11 hội cấp huyện, tập hợp đội ngũ của 16.000 trí thức, trong đó có 10.000 người có trình độ cử nhân, 325 thạc sĩ, 28 tiến sĩ trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng được hệ thống LHH xuống các huyện, thành, thị, có đội ngũ cán bộ trẻ năng động, biết tập hợp và liên kết được hoạt động của đội ngũ trí thức trong tỉnh, trong nước và các tổ chức quốc tế. Đội ngũ này đang đảm đương những vị trí chủ chốt quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự bứt phá đi lên của tỉnh trong xu thế hội nhập. Thời gian qua, các thành viên LHH Hà Tĩnh đã triển khai, nghiên cứu và tổ chức thành công nhiều chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế xã hội với nguồn kinh phí lớn. Một số dự án tiêu biểu như: “Bảo tồn đa dạng Bắc Trường Sơn”, “Bảo tồn và phát triển dược liệu Mộc hoa trắng và xích đồng Nam trên vùng đất Hà Tĩnh”, “ Xây dựng mô hình làng sinh thái phát triển bền vững trên vùng cát hoang hóa ven biển’, “Công đồng tham gia cải tạo đất nhiễm mặn”. LHH Hà Tĩnh còn có mối quan hệ tin cậy với các tổ chức Quốc tế như Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Ngân hàng thế giới (World Bank), Ngân hàng Nhật Bản (Jica), Quỹ lâm sản ngoài gỗ của Thụy Điển.…Năm 2010 LHH Hà Tĩnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, các doanh nhân tiêu biểu người Hà Tĩnh ở các địa phương vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. LHH Hà Tĩnh còn sử dụng Website, Ban tin khoa học và cuộc sống đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỷ thuật vào sản xuất, đời sống, phổ biến pháp luật, tham gia triển khai nhiều chính sách, chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát tiển giáo dục- đào tạo, phòng chống thiên tai, các tệ nạn xã hội ở địa phương.v.v… Với những nỗ lực phấn đấu và kết quả hoạt động của LHH, năm 2005 LHH Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằn khen, năm 2006, 2007 được tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2008 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2009 được chọn một trong 6 tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc.