Kỷ niệm 20 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Cái tâm của nhà viết kịch

(HNM) - Năm 1985, Đoàn Kịch nói Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) dựng vở “Tôi và chúng ta”, khi ấy tôi đang tham gia lớp bồi dưỡng viết kịch bản do Nhà văn hóa thành phố tổ chức thì nhà viết kịch - thầy Nguyễn Văn Niêm thông báo, Trưởng đoàn Hoàng Quân Tạo đã đồng ý cả lớp vào xem chạy vở lần cuối cùng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/178138