Kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành Kiểm sát và chặng đường 10 năm phát triển

Gốc
(BVPL) - Qua 10 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm của VKSNDTC, VKSND tỉnh Đắk Nông, Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm hoạt động, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, VKSND TX. Gia Nghĩa đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức của tình hình kinh tế - xã hội nói chung để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

VKSND TX. Gia Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 66 /QĐ– VKSTC ngày 28/7/2005, với số lượng ban đầu gồm 08 đồng chí. Trải qua 10 năm phát triển, đến nay đơn vị hiện có 16 đồng chí, gồm 01 Viện trưởng, 02 Phó viện trưởng, 01 KSV trung cấp, 04 KSV sơ cấp, 09 chuyên viên, cán bộ. Về chuyên môn, đơn vị có 11 đồng chí có trình độ Cử nhân luật, 03 đồng chí trình độ Đại học khác. Về lý luận chính trị có 01 đồng chí trình độ Cao cấp, 09 đồng chí trình độ sơ cấp. Chi bộ gồm có 11 đảng viên.

Triển khai kế hoạch công tác

Trong công tác chuyên môn, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức VKSND; VKSND thị xã có nhiệm vụ góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ, tài sản, tính mạng, sức khỏe… của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của công dân đều phải xử lý theo pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hình sự được chú trọng, quá trình giải quyết các hồ sơ vụ án đúng trình tự thủ tục pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Từ khi thành lập đến nay, Viện KSND thị xã đã thụ lý THQCT và KSĐT 832 vụ/936 bị can, trong đó chuyển truy tố 783 vụ/881 bị can, xét xử 752 vụ/850 bị can.

Trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện chức năng kiểm sát theo Bộ luật TTDS, Luật TTHC.., đơn vị kiểm sát chặt chẽ thông báo thụ lý, bản án, quyết định CNSTT của đương sự. Tham dự đầy đủ các phiên họp và xét xử các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động đúng theo quy định của pháp luật. Trong 10 năm, tổng số vụ, việc các loại thụ lý kiểm sát, giải quyết là 2.187/2.396 vụ/việc.

Chi bộ Đảng VKSND TX, Gia Nghĩa (Đắk Nông)

Hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật. Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các trường hợp cưỡng chế, kê biên, giao tài sản, xác minh điều kiện thi hành án nhằm kiểm sát chặt chẽ việc tiến hành các thủ tục thi hành cũng như nội dung thi hành. Tổng số việc thụ lý kiểm sát, giải quyết 3.042/3.214 việc.

Trong lĩnh vực THAHS, nắm vững lượng án có hiệu lực thi hành kịp thời yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành đúng thời hạn. Các hồ sơ tạm hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án được trích lập và kiểm sát chặt chẽ. Trên cơ sở tổ chức kiểm sát trực tiếp, kiểm tra và kịp thời phát hiện các vi phạm, ban hành các kiến nghị yêu cầu khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Tổng số bị án phải thi hành là 501 bị án; số án treo, cải tạo không giam giữ phải thi hành là 349 bị án, đang chấp hành tại địa phương là 85 bị án.

Họp liên ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án

Công tác khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Từ 2006 đến nay tiếp hơn 200 lượt công dân, thụ lý 130 đơn khiếu nại tố cáo. Các khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết nhanh chóng kịp thời, đúng trình tự quy định. Đơn vị thực hiện nghiêm túc những quy định của Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 49 về cải cách tư pháp cũng như đổi mới hệ thống tư pháp trong tình hình mới.

Từ những thành tích đã đạt được, đơn vị đã được khen thưởng các danh hiệu như: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2009, 2010, 2013, 2014; Bằng khen của VKSND tối cao về thành tích “Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền”, các năm 2010, 2014; Bằng khen của VKSND tối cao về thành tích trong các đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, các năm 2007, 2009, 2010, 2012; Bằng khen của VKSND tối cao về thành tích xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Chiến sỹ thi đua cơ sở 10 đồng chí. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị tích cực tham gia các phong trào do ngành và địa phương phát động và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ngành giao phó, VKSND TX. Gia Nghĩa luôn xây dựng mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống, tội phạm”; Trên cơ sở thấu suốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSNDTC về “Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân”; xứng đáng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nâng cao ý thức pháp luật công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tự do, tài sản, tính mạng, sức khỏe của nhân dân nói riêng, góp phần đẩy mạnh phát triển một nền xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của đất nước nói chung.
Những thành tích đã đạt được, là động lực để VKSND TX. Gia Nghĩa tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng với nhiệm vụ của mình. Hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSNDTC, VKSND tỉnh Đắk Nông, cấp ủy Đảng cũng như sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan thị xã, tập thể lãnh đạo, cán bộ VKSND TX. Gia Nghĩa nhất định vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Tiến Đức

Tin nóng

Tin mới