Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành lịch sử Đảng

Chiều 28-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành lịch sử Đảng (1962-2022). GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, ngày 24-1-1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 41-NQ/TW thành lập Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, trực thuộc Trung ương Đảng. Sự kiện quan trọng này đánh dấu sự ra đời và phát triển của một chuyên ngành khoa học mới ở Việt Nam-chuyên ngành khoa học lịch sử Đảng. 60 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng cả nước đã sưu tầm hàng chục vạn trang tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản hàng nghìn cuốn sách, công trình lịch sử Đảng. Viện Lịch sử Đảng đã nghiên cứu, xuất bản hàng trăm đầu sách, chuyên luận về lịch sử Đảng; hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều công trình khoa học có giá trị.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện Lịch sử Đảng. Ảnh: Vtv.vn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện Lịch sử Đảng. Ảnh: Vtv.vn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng cần tăng cường nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước. Trong đó cần tập trung nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới, kịp thời đúc kết bài học kinh nghiệm, tiếp tục tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn mới để bổ sung, hoàn thiện về đường lối đổi mới của Đảng, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

TRẦN MINH