Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) là một bộ phận trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận có hệ thống bốn cấp từ Trung ương đến cơ sở và từng cấp đều có Ủy ban Mặt trận bao gồm đại diện các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp; cấp Trung ương còn có cả đại diện người Việt Nam ở nước ngoài. Ở khu dân cư có tổ chức Ban công tác Mặt trận bao gồm đại diện lãnh đạo các chi đoàn, chi hội, người có uy tín trong cộng đồng. Một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của MTTQ Việt Nam là tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho bà con nghèo trên biên giới A Lưới, Thừa Thiên - Huế.Ảnh: CTV

Trong những năm qua MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là hai Cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã mang lại hiệu quả thiết thực ở khu dân cư trong tất cả các vùng, miền của đất nước. Ở khu vực biên giới, hải đảo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận đã phối hợp với BĐBP các cấp xây dựng và tổ chức triển khai phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, ngư trường bến bãi, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”.

Thực hiện phong trào này, Mặt trận phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ, giữ gìn từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của nước Việt Nam mà cha ông ta đã ngàn đời dày công xây dựng và gìn giữ. Ở khu vực biên giới ý thức đó được gắn liền với việc bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng. Bên cạnh đó, Mặt trận phối hợp triển khai các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tội phạm mua bán người, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Một trong những nội dung quan trọng là phối hợp xây dựng các đội tự quản, lực lượng dân phòng, tổ an ninh nhân dân, đội an ninh xung kích, đội cờ đỏ tại các xóm bản, góp phần cùng BĐBP thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ biên cương, hải đảo. Năm 2011, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức đoàn đại biểu 54 dân tộc anh em ra thăm huyện đảo Trường sa nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ Mặt trận 3 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia về nội dung phối hợp vận động, phát triển tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh không quản ngại khó khăn vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho bà con nghèo nơi biên giới.Ảnh: CTV

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống BĐBP, 20 năm ngày “Biên phòng toàn dân” từ tháng 10 năm 2008, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp tổ chức đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo”. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đợt vận động đã đạt kết quả rất đáng phấn khởi, đã xây dựng gần 7.000 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo, xây dựng trên 250 công trình dân sinh, góp phần mang lại niềm vui và chỗ ở ổn định cho hàng vạn người dân vùng biên giới, hải đảo.

Trong những năm tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định địa bàn biên giới, biển đảo là trọng tâm công tác, theo đó sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP duy trì và phát triển các hoạt động trong phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới. Triển khai sâu rộng các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tại các khu vực biên giới, hải đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nơi biên cương Tổ quốc

Hà Thị Liên (Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam)

Email Print Góp ý