Không biết bây giờ anh ở đâu. Trên đất nước triệu bông hồng, hay một xứ sở nào xa xôi trên đất nước Nga? Đã hai mươi năm rồi, nhưng hình ảnh của anh còn lấp lánh trong lòng tôi...