Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỷ niệm 94 năm cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2011)

Gốc

V.I.LÊ-NIN

Tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/k-ni-m-94-n-m-cach-m-ng-thang-m-i-nga-7-11-1917-7-11-2011-1.319869