Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kỷ niệm của cha

Báo Người Lao Động
Gốc

Anh chị em chúng tôi vẫn trêu chọc cha tôi là nhà lưu trữ đại tài mặc dù chẳng học ngành lưu trữ hoặc bảo tồn bảo tàng gì cả. Ngoài miệng nói thế nhưng trong thâm tâm tất cả chúng tôi đều thầm phục ông vì hầu như những gì được xem là kỷ niệm vào tay ông đều vẫn còn nguyên đấy.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/245323.asp