(Cadn.com.vn) - Chiều 4-3, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ và gặp mặt đại biểu các cơ quan làm công tác tôn giáo.

Lễ ký kết phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở Bản quy chế phối hợp được ký kết, Thứ trưởng Bộ CA Tô Lâm tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Nội vụ, sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Tổng cục An ninh II và Ban Tôn giáo Chính phủ, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành, cơ quan làm công tác tôn giáo nói chung, đặc biệt giữa Ban Tôn giáo Chính phủ với Tổng cục An ninh II nói riêng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, gắn bó, đoàn kết, hợp tác hơn nữa, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Lan Anh