Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ và trật tự an toàn cơ quan, đơn vị, các đội tàu biển thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 17/11, Tổng cục An ninh và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.