Kỳ Sơn: Chương trình 134 đi vào lòng dân

Gốc
Thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã tổ chức rà soát hộ nghèo trên địa bàn có 318 hộ thiếu đất sản xuất trong đó 124 hộ thiếu đất sản xuất lúa 1 vụ và 194 hộ thiếu đất sản xuất lúa 2 vụ, 28 hộ thiếu đất ở, 272 hộ nhà ở dột nát, 365 hộ thiếu nước sinh hoạt phân tán và 2 cụm nước sinh hoạt tập trung.

Năm 2005 có 69 hộ được hỗ trợ làm nhà ở với tổng diện tích sử dụng là 2.611 m2, mức hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ, tổng vốn hỗ trợ 414 triệu đồng, gia đình tự có trên 380 triệu đồng, vận động cộng đồng giúp đỡ trên 51 triệu đồng và trên 16 triệu đồng vốn hỗ trợ khác. Năm 2006 có 69 hộ được hỗ trợ về nhà ở, đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích là 2.741 m2. Năm 2007 có 173 hộ được hỗ trợ làm nhà ở với tổng diện tích sử dụng 6.376 m2, trong đó có 153 hộ nghèo và 20 hộ gia đình chính sách, mức hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, còn xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt tập trung trị giá 600 triệu đồng tại xã Độc Lập và Trung Minh với gần 300 hộ được hưởng lợi. Năm 2 năm (2008 – 2009), huyện triển khai xây dựng 13 công trình nước sinh hoạt tập trung, đến nay đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư 5.403,544 triệu đồng. Trong đó, xã Mông Hóa được đầu tư xây dựng 3 công trình nước sinh hoạt tập trung tại xóm Dụ 5, Dụ 7B và xóm Lũng Hang với tổng kinh phí đầu tư 989,093 triệu đồng; 2 công trình nước sinh hoạt xóm Miều, xóm Trung xã Trung Minh với tổng mức đầu tư 769,250 triệu đồng; xã Dân Hòa được đầu tư xây dựng 5 công trình nước sinh hoạt ở các xóm Ao Trạch, Đễnh, Tân Lập, Đồng Giang, Gò Bùi trị giá 2.167,331 triệu đồng; 2 công trình nước sinh hoạt xóm Ngọc Xạ, xóm Múc xã Hợp Thành với tổng kinh phí 928,440 triệu đồng và công trình nước sinh hoạt xóm Mỏ xã Dân Hạ trị giá 549,430 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ 245 hộ xây dựng nước sinh hoạt phân tán. Bà Nguyễn Thị Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn với phương thức Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ dân tự làm cho thấy chương trình 134 đã thực sự đi vào lòng dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đây là một chính sách lớn của Nhà nước, đáp ứng sự mong đợi của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tháo gỡ khó khăn về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt ở địa phương, cải thiện được đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và góp phần thực hiện mục tiêu chương trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh, tạo sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung toàn huyện.

Tin nóng

Tin mới