[Kênh14] - Đừng nghĩ rằng những vỏ chai sữa bình thường người ta vẫn mang đến trước cửa nhà bạn hàng ngày không có chút giá trị nào. Bởi vì chúng có khả năng trở nên đẹp mê hồn.