Các nhà nghiên cứu ĐH Colorado (Mỹ) vừa phát triển một phương pháp laze mới có khả năng giúp các bác sĩ nhận diện bệnh ung thư, hen hay một số căn bệnh hô hấp khác.