(HNM) - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ấn tượng ngày Giải phóng Thủ đô vẫn sâu đậm trong ký ức của chúng tôi, những Cựu chiến binh (CCB) Đại đoàn 308, đơn vị được vinh dự thay mặt cho toàn quân, toàn dân tiến vào tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954.