Đã từng có lúc nhiều người tranh cãi nên gọi “doanh nghiệp vừa và nhỏ” hay “doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Nhưng gọi thế nào, cũng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV, tên gọi chính thức) trong nền kinh tế quốc gia. Các con số thống kê toàn thế giới đã chứng minh nhận định này.

Ky vong vao luat cho DNNVV - Anh 1

Ở Việt Nam, 97% doanh nghiệp hiện nay là DNNVV, đóng góp hơn 40% GDP và tạo hơn 52% việc làm.

Về số lượng, DNNVV “thống trị” thế giới, chiếm khoảng 95% tổng số doanh nghiệp toàn cầu. Ở Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản, con số này là hơn 99%. Về giá trị, tùy vào quốc gia, DNNVV tạo ra từ 16% (ở các nước thu nhập thấp) đến 51% GDP (các nước thu nhập cao). Một khảo sát của Ngân hàng Thế giới trên 99 quốc gia cho biết các doanh nghiệp có từ 5-250 công nhân tạo ra 67% việc làm thường xuyên tại các nền kinh tế đó. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ khi 97% doanh nghiệp hiện nay là DNNVV, đóng góp hơn 40% GDP và tạo hơn 52% việc làm.

Chính vì tầm quan trọng đó mà các chính phủ đã quan tâm đặc biệt đến loại hình doanh nghiệp này cũng như đề ra các chính sách thích hợp nhằm kiến tạo cộng đồng DNNVV năng động. Ở nhiều nước, DNNVV không những phát triển trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Đặc biệt, trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần đây, nhiều chính phủ đã đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ DNNVV. Về mặt tài chính chẳng hạn, họ thi hành các biện pháp khơi thông dòng tiền cho DNNVV.

Còn ở ta, sau một thời gian say sưa với những tập đoàn, những “quả đấm thép” mà lơ là đi DNNVV, trong khi đó các doanh nghiệp này mới thực sự là nền tảng cho nền kinh tế, Nhà nước đang quay trở lại với nền tảng đó. Động thái gần đây nhất về mặt pháp lý giúp DNNVV phát triển là thúc đẩy sự ra đời của Luật Hỗ trợ DNNVV. Theo báo điện tử Chính phủ, dự thảo luật này dự kiến sẽ được trình Chính phủ vào tháng 7 và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ hai trong năm nay. Như vậy, dù muộn, như vài thành viên Chính phủ đã thừa nhận, văn bản luật dành cho DNNVV cuối cùng đã được lên khung.

Nhưng liệu phải cần bao nhiêu thời gian để thực thi một luật như vậy vì ở xứ ta còn phải thông qua các văn bản dưới luật. Chính phủ sẽ phải làm hết sức để biến đường đi của luật trở thành hanh thông trong thời gian ngắn nhất.

Một vấn đề khác quan trọng không kém, đó là luật này sẽ giúp được gì cụ thể cho DNNVV. Như đã nói ở trên, 97% trong số 450.000 doanh nghiệp Việt hiện đang hoạt động là DNNVV. Đây là con số rất lớn, nên không thể có ngân sách nào gánh nổi nếu doanh nghiệp chỉ trông mong vào hỗ trợ tài chính trực tiếp.
Tuy nhiên, trên thực tế, có ít nhất hai vấn đề liên quan sát sườn với các DNNVV cần làm ngay. Thứ nhất, dẹp bỏ các rào cản pháp lý - cụ thể là các văn bản dưới luật, các giấy phép con - đang cản trở doanh nghiệp trong việc làm ăn của họ. Đối với doanh nghiệp hiện nay, dẹp rào cản có nghĩa là giảm chi phí.
Thứ hai, phải khai thông con đường tiếp cận vốn cho DNNVV, không để hiệu ứng “chèn ép” của các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục. Đây là những việc về nguyên tắc nằm trong tầm tay của Nhà nước, của Chính phủ.

Chúng ta đang ở trong thời buổi cạnh tranh - cạnh tranh toàn diện. Luật DNNVV Việt Nam có bị cạnh tranh không? Thưa rằng, “có”. Vì khắp thế giới đều có luật này. Nếu luật của ta ban hành mà không giúp được doanh nghiệp nhà, thì làm sao họ cạnh tranh được bây giờ?