Kỳ vọng vào tinh thần đột phá và đổi mới

Gốc

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc Hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành mới. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên. Bộ máy nhân sự mới này được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng về một nhiệm kỳ Chính phủ tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/ky-vong-vao-tinh-than-dot-pha-va-doi-moi-208191.htm