L61: 28/11 chốt quyền nhận cổ tức 7% bằng tiền

Gốc
Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2011 của CTCP Lilama 69-1 (HNX: L61).

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2011

* Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2011

* Lý do: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền

* Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng)

* Thời gian thực hiện: 26/12/2011

Tin nóng

Tin mới